Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Sve cijene iskazane su u Eurima i uključuju PDV. 1 EUR = 7,53450 KN. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike aparata u potpunosti točni. Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web trgovini nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. E. F. COMPUTERS j.d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.
Prodavatelj je tvrtka E. F. COMPUTERS j.d.o.o. , Donji Srbani 137, Brtonigla 52474.
Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice www.efcomp.hr, u vlasništvu tvrtke E. F. COMPUTERS j.d.o.o..
Prodavatelj je dužan isporučiti naručene proizvode do kupca u roku od 3 do max. 15 radnih dana od dana vidljive uplate na našem računu.
Kupac robe je posjetitelj online trgovine efcomp.hr koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati netbankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu.
Istaknute cijene su maloprodajne cijene.
Istaknute cijene na www.efcomp.hr vrijede isključivo za kupnju putem interneta.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem košarice odnosno kreiranjem web narudžbe na web stranici prodavatelja.Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o istom će odmah obavijestiti kupca sa informacijom o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

DOSTAVA

Uvjeti dostave:
Naručena roba dostavlja se na području Hrvatske. Troškovi dostave naručene robe se naplaćuju, osim ako drugo naznačeno. Iznos dostave prikazan je na stranici naplate. Ostali uvjeti dostave: Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja paketa i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Naknadne prijave manjka ili oštećenosti robe nećemo uzeti u obzir.

PLAĆANJE

Naručene proizvode, Kupac će Prodavatelju platiti net bankarstvom, virmanskom uplatom, općom uplatnicom i uslugom Paypal. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

POVRAT UPLATE

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu E. F. COMPUTERS j.d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

JAMSTVENA IZJAVA

E. F. COMPUTERS j.d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda, ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštovanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:
- kupac mora dostavi neispravan proizvod pakiran u originalnu ambalažu s kompletnim priborom i s kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto
- kupac mora predočiti račun o kupnji proizvoda

JAMSTVO NE UKLJUČUJE

- programsku opremu koja dolazi u kompletu s proizvodom
- kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
- kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
- kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
- rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
- kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...)
- baterije ili kvarove nastale curenjem baterija
- mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
- podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka
- kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene u E. F. COMPUTERS j.d.o.o. i za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU

- dogradnje, pregradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti E. F. COMPUTERS j.d.o.o.
- ako je proizvod ugrađivan ili popravljan od strane neovlaštenih osoba
- korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
- ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog pakiranja

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis.
Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost. Ako popravak traje dulje od 20 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču E. F. COMPUTERS j.d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.

Za servis i reklamacije računala i komponenata obratite se na adresu:
Donji Srbani 137, 52474 Brtonigla, mob: 098 184 6362"

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

E. F. COMPUTERS j.d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici E. F. COMPUTERS j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga efcomp.hr prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. efcomp.hr je online trgovina i ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice efcomp.hr mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se efcomp.hr ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

IZMJENE

efcomp.hr web zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica www.efcomp.hr internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
Po čl. 8 Zakona o zaštiti potrošača E. F. COMPUTERS j.d.o.o. Vam omogućuje da svoje pisane prigovore šaljete na:

E. F. COMPUTERS j.d.o.o., Donji Srbani 137, Brtonigla 52474 e-mail: info@efcomp.hr tel: +385 (0)98 184 63 62
Na sve vaše primjedbe obvezujemo se odgovoriti u roku od 15 dana.